Skip to main content
10. oktober 2019

Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan

Nordmenn lever stadig lengre. Siden 1960-tallet har vår forventede levealder økt med omtrent halvannet år hvert tiår. 

I dette notatet foreslår Axel West Pedersen en alternativ løsning på hvordan man kan løse utfordringene dette medfører for velferdsstaten. I stedet for å levealdersjustere pensjonsytelsene så de blir lavere etter hvert som forventetlevealder øker, bør pensjonsalderen heves etter hvert som levealderen i befolkningen øker, skriver West Pedersen. 

Last ned rapporten: http://hdl.handle.net/11250/2621413