Skip to main content
21. august 2019

Heving av aldersgrensen for stillingsvern Heving av aldersgrensen for stillingsvern

Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år. Målet med lovendringen var å øke de eldste arbeidstakernes valgfrihet og, ikke minst, bidra til økt yrkesdeltakelse blant dem over 67 år.

I denne rapporten har vi undersøkt virksomhetenes og de ansattes tilpasning til aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven og hevingen av denne.

Last ned rapporten: https://www.fafo.no/images/pub/2019/20724.pdf