Skip to main content

PensjonsLAB setter av gårde – åpningsseminar

PensjonsLAB setter av gårde – åpningsseminar

En rekke forskere fra PensjonsLAB ga smakebiter fra forskningsprosjektet på et eget åpningsseminar 14. mars. Se lysarkene for et innblikk.

Av: Alf Tore Bergsli – 30. januar 2019

Hvordan har pensjonsreformen endret nordmenns pensjoner og trygdeutbetalinger? Forskningsgruppen PensjonsLAB - «Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft» - skal de neste årene utrede hvordan vårt nye pensjonssystem fungerer, samt reformens mange konsekvenser.

Gruppen består av Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Det første seminaret i regi av PensjonsLAB fant sted i regjeringskvartalet 14. mars i Arbeids- og sosialdepartements lokaler. Her presenterte prosjektets forskere kunnskap innen en rekke sentrale tema på pensjonsfeltet.

Seminaret ble dessverre ikke videostrømmet.

_______________________________________________________________________

Program

12:00 Registrering og enkel servering

12:30 Innledning ved ekspedisjonssjef Tomas Berg, leder av pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet

12:45 Prosjektlederne Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo) orienterte om PensjonsLAB. (Lysark)

13:00 Professor Traute Meyer (University of Southampton): Pension reforms in Europe and their consequences. (Lysark)

13:45 PAUSE

14:00 Forsker Axel West Pedersen (ISF): Levealderjustering og aldersgrenser i pensjonssystemene – nordiske modeller og forbilder. (Lysark)

14:20 Forsker Tove Midtsundstad (Fafo): Effekter av aldersgrensene. (Lysark)
•    Spørsmål og kommentarer Pedersen og Midtsundstad

14:45 Anne Skevik Grødem (ISF): Befolkningens tillit til pensjonssystemet. (Lysark)

15:00 Kommentarinnlegg og samtale. 
•   Kari Østerud, Senter for Seniorpolitikk
•   Ellen Bakken, LO
•   Kristin Diserud Mildal, NHO

15:25 Avslutning ved avdelingsdirektør Dag Holen (Arbeids- og sosialdepartementet).