Skip to main content

Kvinner er splittet i sine holdninger til omsorgsopptjening av alderspensjon

Kvinner er splittet i sine holdninger til omsorgsopptjening av alderspensjon

En ny studie viser at kvinner er i snitt mer positive til ordningen med omsorgsopptjening av alderspensjon. Men høyt utdanna kvinner i likestilte par er imidlertid mer kritiske enn de fleste menn.

Av: Eirin Konstad Nilsen – 29. november 2018

I forbindelse med pensjonsreformen ble ordningen med omsorgsopptjening av alderspensjon videreført og utvidet. Denne ordningen innebærer at alle småbarnsmødre blir garantert samme pensjonsopptjening som en person som jobber fulltid i et typisk kvinneyrke – uavhengig av hvor mye disse mødrene faktisk jobber.

Kvinnene er i snitt mer positive til omsorgsopptjening

I et nytt paper, A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for child care, har forskerne Sigtona Halrynjo, Ragni Hege Kitterød og Axel West Pedersen ved Instititutt for samfunnsforskning (ISF) undersøkt holdningene til ordningen blant 3000 norske menn og kvinner i yrkesaktiv alder.

Forskerne finner blant annet at:

  • Foreldre er generelt mer positive til ordningen enn de som ikke er foreldre
  • De med lavere utdanning og inntekt er mer positive
  • Menn som er gifte eller samboere er generelt mer positive enn single og særlig skilte menn

Forsker Axel West Pedersen forteller at kvinnene er de som er mest positive.

– Kvinnene i studien er i gjennomsnitt noe mer positive til ordningen enn menn, forteller West Pedersen.

Høyt utdanna kvinner i likestilte par er imidlertid mer kritiske

Samtidig er det blant kvinnene at uenigheten om denne typen ordninger er sterkest.

– Høyt utdannede kvinner som lever i likestilte par er langt mer kritiske til omsorgsopptjening enn lavt utdannede kvinner som lever i par med en mer tradisjonell arbeidsdeling. De likestilte kvinnene er også langt mer kritiske til ordningen enn menn som lever i par med en tradisjonell kjønnsarbeidsdeling, sier West Pedersen.

Hva er grunnen til at kvinnenes holdninger er delt i denne saken?

– Yrkesaktive kvinner i likestilte par vil typisk ha liten glede av ordningen selv, og de vil at pensjonssystemet skal belønne kvinner for å jobbe, selv når de har små barn. Tilsvarende ser vi at holdningene er positive blant menn som lever i tradisjonelle par der sjansen er stor for at den kvinnelige partneren vil kunne dra nytte av ordningen, sier West Pedersen.