Blogg – 13. januar 2020 Markering av avslutning betyr mer enn vi tror

Markering av avslutning betyr mer enn vi tror

Uten et verdig farvel fra kolleger og ledelse kan årene som pensjonist bli preget av ubesvarte spørsmål og lavere tilfredshet.

Bred støtte til en levelig pensjon for alle – iallfall enn så lenge

Bred støtte til en levelig pensjon for alle – iallfall enn så lenge

Det norske pensjonssystemet har høy legitimitet. Befolkningen aksepterer i liten grad fattigdom og dårlige levekår blant pensjonister. Dersom ulikheten øker, kan likevel støtten til minstesikring svekkes, påpeker ISF-forsker Anne Skevik Grødem i en ny vitenskapelig artikkel.

Spør forskeren: Hva innebærer «pensjon fra første krone»?

Spør forskeren: Hva innebærer «pensjon fra første krone»?

Personer som jobber i små stillinger har ikke lovpålagt rett til tjenestepensjon-sparing. «Pensjon fra første krone» innebærer at alle skal ha den samme retten. De siste ukene har flere nye grupper fått gjennomslag for dette. Mange i privat sektor står likevel fremdeles utenfor.

Tilpasning til nye aldersgrenser for stillingsvern

Foto: Colourbox

En Fafo-rapport viser at flere enn tidligere sto i jobb til en høyere alder i 2016 enn i 2015. Sysselsettingsøkningen kan likevel ikke tilskrives økte aldersgrenser. Disse førte heller ikke til redusert rekruttering av yngre seniorer, slik mange fryktet. Flere bedrifter har like fullt innført en lavere, bedriftsintern aldersgrense.

Kommende hendelser og seminarer

  Hele kalenderen

 

logoer


Ansvarlige for nettsiden: Anne Skevik Grødem (ISF) og Ståle Østhus (Fafo)